Fabrika ses yalıtımı – Endüstriyel ses yalıtımı

Fabrika ses yalıtımı – Endüstriyel ses yalıtımı

Ülkemizde ve tüm dünyada endüstriyel gelişmenin bir yan ürünü olan endüstriyel gürültü , fabrika gürültüsü , imalathane işletme gürültüsü endüstriyel gelişmemize paralel olarak önemli bir sorun durumuna gelmektedir. Fakat , gürültünün insanlar üzerindeki olumsuz etkilerinin, işitme kaybından iş veriminin önemli ölçüde azalmasına ve fizyolojik rahatsızlıklardan psikolojik bozukluklara dek uzandığı gerçeği ülkemizde daha tam olarak değerlendirilememektedir. Bu sebeple, birçok endüstri kolunda, çalışanların yüksek düzeyde gürültü etkisinde kalmasına rağmen ciddi önlemler alınmamaktadır. Akustik ses yalıtımı konusunda çalışmaların çok eski bir tarihi olmamakla birlikte, gelişmiş ülkelerin birçoğunda bile endüstriyel gürültü kontrolünün , fabrika ses yalıtımı ses izolasyonu unsurunun ciddi olarak gündeme gelmesi son 10-15 yılın ürünüdür. Fakat , bu ülkelerde kısa sürede önemli ilerlemeler kaydedilmiş, endüstriyel makinelerin tasarımı aşamasından fabrika yerleşim ve yönetimine dek her aşamada “ endüstriyel sorunu” gözönünde bulundurulmuştur. Yurdumuzda ise bu konudaki çalışmalar daha başlangıç aşamasındadır. Tüm Sanayi kuruluşlarının gürültü sorununa , gürültü problemine bir çözüm arama girişiminde bulunmayışlarının temel iki nedeninden biri gerekli zorlama ve denetimin olmaması, öteki ise bu konulardaki bilgi birikiminin yetersizliğidir.

Gürültü kontrolünde , ses yalıtımında gürültü ölçümleri önemli bir yer tutar. Gürültü ölçümlerinde amaç, gürültü kaynağını bulmak veya belli bir noktadaki gürültü düzeyini saptamaktan, gürültünün frekans dağılımını bulmaya ya da darbe gürültüsünü saptamaya kadar çok çeşitli olabilir. En çok kullanılan ölçüm, istenilen bir yerdeki gürültü düzeyinin saptanmasıdır. Endüstriyel gürültü kontrolü için, daha çok, kaynağın bulunduğu ortamda ölçüm yapmak gerekmektedir. Bu tür gürültü kaynaklarına otomatik pinomatik pres ses yalıtımı, blower ses yalıtımı , plastik kırma ses yalıtımı , metal kırma ses yalıtımı , trijenerasyon ses yalıtımı , kojenerasyon ses yalıtımı , havalandırma ses yalıtımı , jet fan ses izolasyonu veya gürültü izolasyonu gürültü yalıtımı en çok ses ölçümü yapılan cihazlar , makine veya ünitelerdir . Ses düzeyinin ölçümü için her banttaki ses basıncı düzeyini bulup, istenilen bir noktadaki ses düzeyi doğrudan ölçülebilir. Ölçümün yapıldığı yerin bir planının çıkarılması, ölçüm noktalarının ve çevredeki yansıtıcı ve yutucu yüzeylerin plan üzerinde işaretlenmesi son derece yararlıdır. Yapılan ölçümlerin çevredeki yüzeylerden ne denli etkilenmiş olabileceğine karar verebilmek için böyle bir planın elimizde olması gereklidir.Bir gürültü kaynağının gürültü düzeyi ölçülecekse, önce söz konusu kaynak çalışmadan, ölçüm noktasındaki arka plan gürültüsünün ölçülmesi gerekir. Bunun nedeni Böylece, asıl ölçüm noktasındaki arka plan gürültüsünden ne denli etkilendiği görülür.
Bu doğrultıda yapılan ses ölçümü sonucunda gürültü kaynağının , gürültü kaynaklarının tespitine göre , ses seviyesine ve frekans aralığına göre yapılacak uygulama tespit edilecek , yapılacak ses yalıtımı işleminin kalınlığı kesinleştirilecektir.
Her şartlarda sesin istenilen seviyelere düşürülmesi firmamız için problem olmasada firmamız prensibi gereği yapılacak uygulamanın cihazların doğal çalışmasını , performansını engellemeden , bakım onarım ve müdehaleleri kısıtlamadan yapılacak uygulamalardır.

WordPress Video Lightbox